Σωτήρα του Κοττάκη

2012-05-28 04:53

Η εκκλησία Σωτήρα Κοττάκη περισσότερο γνωστή ως Αγία Σωτήρα, βρίσκεται στην οδό Κυδαθηναίων, ακριβώς απέναντι από το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. Είναι σύνθετος σταυροειδής τετρακιόνιος εγγεγραμμένος ναός και χτίστηκε στο πρώτο μισό του 11ου αιώνα. Η προσωνυμία του αποδίδεται στο οικογενειακό όνομα των κτητόρων, της οικογένειας των Κοττάκη. Έχει υποστεί πολλές μεταγενέστερες αλλαγές και προσθήκες και γενικά ακαλαίσθητες επεμβάσεις, ενώ δε διασώζει τοιχογραφίες από τη βυζαντινή εποχή.