Σωτήρα Λυκοδήμου-Ρώσικη Εκκλησία

2012-05-28 04:54

Η Σωτήρα Λυκοδήμου ή Ρώσικη Εκκλησία (οδός Φιλελλήνων) είναι ο μεγαλύτερος σε μέγεθος βυζαντινός ναός της Αθήνας στον τύπο του οκταγωνικού με επιβλητικό τρούλο. Ήταν καθολικό Μονής που διασώθηκε μέχρι το 1701. Το 1847 αγοράστηκε από τη ρώσικη κυβέρνηση για εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών της ρωσικής παροικίας στην Αθήνα . Το κτίσμα αναστηλώθηκε από τον Τσάρο Αλέξανδρο τον Β´, ο οποίος δώρισε και το κωδωνοστάσιο. Σήμερα αποτελεί τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία των Αθηνών.