ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ το πρώτο «εμπορικό κέντρο» της Αθήνας

2012-05-18 16:32

φωτογραφικό υλικό

Γνωρίζετε ποιο είναι το πρώτο "εμπορικό κέντρο" της Αθήνας; Θα το μάθετε ευθύς αμέσως!

Την εποχή του Αυτοκράτορα Αυγούστου, (27 π.Χ. - 14 μ.Χ.), ο οποίος απέκτησε ισχύ μετά την ναυμαχία του Ακτίου, μια νέα αγορά - αυτή που ονομάζουμε Ρωμαϊκή- χτίζεται μεταξύ 19-11 π.Χ. στα Ανατολικά της Αρχαίας, για την εξυπηρέτηση των εμπορικών συναλλαγών.

Εδώ συγκεντρώθηκαν όλα τα εμπορικά της πόλης σε έναν χώρο και μάλιστα σε στεγασμένους χώρους. Δημιουργείται δηλαδή για πρώτη φορά ένα "εμπορικό κέντρο" με τη σημερινή έννοια του όρου. Είναι ένα ρωμαϊκό forum, δηλαδή ένα τετράπλευρο περιστύλιο, που περιβάλλεται από έναν ψηλό τοίχο και τρεις εισόδους : δύο στη δυτική και την ανατολική πλευρά, με μνημειώδη πρόπυλα, και μια απλή είσοδο με σκάλα στη νότια πλευρά, προς την Ακρόπολη.

Οι δύο αγορές, η Αρχαία και η Ρωμαϊκή επικοινωνούσαν μεταξύ τους με ένα φαρδύ  πλακόστρωτο δρόμο, με στοές δεξιά και αριστερά, που ξεκινούσε από την Αρχαία Αγορά και κατέληγε στο δυτικό πρόπυλο της Ρωμαϊκής Αγοράς, στην πύλη που γνωρίζουμε ως Πύλη της Αρχηγέτιδας Αθηνάς.

Το εμπορικό κέντρο της Ρωμαϊκής εποχής ή φόρουμ δωρήθηκε από το ρωμαίο αυτοκράτορα Ιούλιο Καίσαρα στα μέσα του 1ου αι.π.Χ. , και ολοκληρώθηκε με την οικονομική ενίσχυση του αυτοκράτορα Αυγούστου, στα τέλη του 1ου αι.π.Χ. Οι Αθηναίοι αφιέρωσαν το συγκρότημα και την πύλη του στην Αθηνά Αρχηγέτιδα (=Αθηνά πρώτη αρχηγό ή ιδρύτρια της πόλης), το 11/10 π.Χ.

 

Το συγκρότημα είχε απλή, ελαφρά ακανόνιστη κάτοψη, με ανοιχτή αυλή και σιντριβάνι στο κέντρο, περιβαλλόμενο από ιωνικό περιστύλιο, με καταστήματα στην πίσω όψη. Επί αυτοκράτορα Αδριανού (117-138 μ.Χ.) φαίνεται ότι έγιναν ορισμένες τροποποιήσεις και επισκευές στο μνημείο και ίσως τότε πλακοστρώθηκε η αυλή του.

Στη βόρεια παραστάδα της κεντρικής θύρας του δυτικού προπύλου υπάρχει επιγραφή με ψήφισμα του αυτοκράτορα Αδριανού, που ορίζει τις φορολογικές υποχρεώσεις των εμπόρων λαδιού.

Από την επιγραφή αυτή συμπεραίνεται ότι εδώ ήταν η κύρια αγορά λαδιού της πόλης.

Δεν παρέλειψαν επίσης να μαρκάρουν τις θέσεις όπου συγκεκριμένοι έμποροι έστησαν τις πραμάτειες τους ή είχαν το μαγαζί τους στο εσωτερικό του περιστυλίου.

Ύστερα από τη λεηλασία της Αθήνας από τους Ερούλους το 267 μ.Χ. το κτίριο καταστράφηκε, αλλά δεν επισκευάστηκε.

 

Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας η περιοχή ονομαζόταν Σταροπάζαρο, διότι εκεί αποθηκεύονταν και πωλούνταν σιτάρι και άλλα αγροτικά προϊόντα.

 

Η κύρια είσοδος του, η Παζαρόπορτα, ήταν η αρχαία πύλη της Αθηνάς Αρχηγέτιδος. Στη νότια πλευρά αυτής της πύλης βρισκόταν κάποτε ο βυζαντινός ναός της Αγίας Σωτήρας της Παζαρόπορτας, που κατεδαφίστηκε μετά το 1834.

Το μνημειώδες δωρικό τετράστυλο πρόπυλο έχει μια μεγάλη κεντρική είσοδο και δύο μικρότερες δεξιά και αριστερά του.

Οι εμπορικές λειτουργίες συνεχίστηκαν μέχρι το 1890, όταν ξεκίνησαν επίσημα οι ανασκαφές.

 

(Σταγάκης Β. – Παλαιολόγος Κ. Γ3)