ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ

2012-04-24 23:50

              Καμπούρογλου, Δ., Αι Παλαιαί Αθήναι, Αθήνα, 1922 , εκδ.Καραβία, Α΄ ανατ., Αθήνα 1990

Tραυλού, Ι.,«Πολεοδομική εξέλιξη των Aθηνών»

 Μπίρης, Κ. Η., Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, Αθήνα 1η έκδ. 1966, 4η 1999

 Μπίρης, Κ. Η., Τοπωνυμικά των Αθηνών, Αθήνα 1945

 Μιχελή, Λίζα, "Η Αθήνα των Ανωνύμων", εκδ. Γαλάτεια, Αθήνα 1994(γ΄ εκδ)

 Μιχελή, Λίζα,  Πλάκα, εκδ. Γαλάτεια/Γνώση

 Μιχελή, Λίζα "Μοναστηράκι, από το Σταροπάζαρο στο Γιουσουρούμ", εκδ. Ωκεανίδα

Σχολή Χιλλ, Ένας οδηγός της πόλης για παιδιά, εκδ. Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 1999

Διαδρομή στην ιστορία της Αθήνας, ΙΜΕ, εκδ. Ερευνητές,  Αθήνα 2005

Rupp, David, Αθηναϊκοί περίπατοι , μφρ.Τσιποπούλου, εκδ Road, Αθήνα 2004

             Καυταντζόγλου, Ρωξάνη, Τόπος και μνήμη στα Αναφιώτικα, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2001

Σκουμπουρδή, Άρτεμις, Αθήνα, μια πόλη μαγική, εκδ. Σιδέρης, Αθήνα 2004

Σκουμπουρδή,  Άρτεμις, Αι Αθήνα Ιστορία, Τέχνη, Μνημεία, εκδ. Τοπίο, Αθήνα 1996

ΦωκάΙ.,Βαλαβάνης Π., Περίπατοι στην Αθήνα και την Αττική, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1994

Περίπατοι κληρονομιάς στην Αθήνα, Δήμος Αθηναίων, Ελληνική Εταιρέια, -εκδ. Οξύ, Αθήνα 2004

Καιροφύλας Γιάννης, Στης Πλάκας τις Ανηφοριές , εκδ.Φιλιππότη, 2007

Καιροφύλας Γιάννης,Τοπωνύμια της Αθήνας , του Πειραιά και των περιχώρων,εκδ. Φιλιππότη, Αθήνα 1995

Εφημ. Η Καθημερινή, ένθετο «Επτά Ήμερες»,  Πλάκα (PDF) 

Αρχαιολογία Πόλης Αθηνών (Διαδίκτυο βλ. Ενδιαφέρουσες Ιστοσελίδες )

Μαλτέζου Γεωργίου, Μνημεία της Τουρκοκρατίας Αθηνών, εκδ Σπανού, Αθήνα 1960

              Σεφέρης, Γ.,- Τσάτσος, Κ.,, Ένας διάλογος για την ποίηση, εκδ. Εστία, Αθήνα 1975

Ιωάννας Τσάτσου, Ο αδελφός μου Γιώργος Σεφέρης, εκδ.Εστία

Ιωάννας Τσάτσου, οδός Κυδαθηναίων 9

Αθηναϊκός κλασικισμός, Δήμος Αθηναίων 

Ρούσσακ, Χανς Χέρμαν, Αρχιτέκτονες της νεοκλασικής Αθήνας, μτφρ. Σαρρόπουλος, εκδ. Γκοβόστη

Ιστοσελίδες μουσείων (βλ. Μουσεία στην Πλάκα)

Μαλτέζου Γεωργίου, Μνημεία της Τουρκοκρατίας Αθηνών, εκδ Σπανού, Αθήνα 1960

Γελαδάκη, Σόνια, Τα αρχεία τριών ιστορικών αθηναϊκών Γυμνασίων ,εκδ. Μεταίχμιο

ΙΕΕ τ. ΙΓ΄ Εκπαίδευση

ΙΕΕ τ. ΙΒ'΄Εκπαιδευση

Πανεπιστήμιο Αθηνών,Μουσείο Ιστορίας της Παιδείας, Αι Αθήναι ως εκπαιδευτική πόλις από τον 19ο προς τον 20ο αιώνα, εκδ. Ρωμιός, Αθήνα1999

Δημαράς,Αλέξης, Η μεταρύθμιση που δεν έγινε (Τεκμήρια Ιστορίας), Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα1973

Κάτσικας, Χρ. Θεριανός, Κ., Ιστορία της ΝΕοελληνικής Εκπαιδευσης, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα 2007

Ιωάννου,  Γ.,  Καραγκιόζης εκδ. Εστία

             Πολυζώη Βάσω (επιμ) , Άνθρωποι και Εργαλεία. Όψεις της εργασίας στην προβιομηχανική κοινωνία,

             κατάλογος έκθεσης, εκδ. ΥΠΠΟ- ΜΕΛΤ

             Κυριακοπούλου,  Αγγέλα : "Η μεταβυζαντινή οικία των Μπενιζέλων", Εφημ. "Καθημερινή", 23 Ιουλίου 2005.

             Εγκυκλοπαίδεια "Πάπυρος - Λαρούς - Μπριτάνικα", λήμματα "Μπενιζέλος" & "Φιλοθέη η Οσία η Αθηναία",

            τόμ. 43 & 59, εκδ. Πάπυρος, Αθήνα, 1996.

             Μεγάλοι Περιηγητές της Αθήνας, εκδ Μουσείου Πόλεως Αθηνών

             Αθήνα, 1818-1853 Έργα Δανών καλλιτεχνών, εκδ Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αθηναίων

             Σβορώνου, Ελ, .Αρχαία Αθήνα,ΙΜΕ, Ερευνητές

             Ρωμαική Αγορά-Βιβλιοθήκη Αδριανού εκδ. Ενωσης Φίλων Ακροπόλεως

Ιστορικά Ελευθεροτυπίας Περιηγητές

Καμβασινού, Μαρικαίτη, Αρχαία Μνημεία των Αθηνών, εκδ Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αθηναίων

             Σκουμπουρδή, Άρτεμις, Καφενεία της Αθήνας, εκδ. Δήμου Αθηναίων Πολιτιστικός Οργανισμός

             Λάμπρου, Γιάννης , οδός Αιόλου, εκδ Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αθηναίων

            Μεντή, Δώρα, Η Αθήνα από τον 19ο στον 20ο αιώνα. Μια λογοτεχνική περιδιάβαση από την παλιά ως τη σημερινή εικόνα της πόλης, εκδ.Πατάκη,      Αθήνα 2009