Εβλιά Τσελεμπί

2012-05-28 11:25

 

Τούρκος περιηγητής (1611 - 1681). Ταξίδεψε σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, κρατώντας σημειώσεις γιακάθε τοπο που επισκεπτόταν. Τις εντυπώσεις του απο τη μακροχρόνια περιήγησή του τις κατέγραψε σε ένα πολύτομο έργο, το οποιο δεν θεωρείται έγκυρη ιστορική πηγή αλλά περιέχει πολύτιμες πληροφορίες για τις συνήθειες, τις ασχολίες των κατοίκων, για τα μνημεία και τις παραδόσεις κάθε τόπου που επισκέφτηκε.