Παραδείγματα

 

  • Το τσιμέντο είναι μη συμβατό με ευπαθή δομικά υλικά. Επίσης είναι αντιαισθητικό και διαβρώνεται εύκολα. Στην αποκατάσταση-συντήρηση αρχαιοτήτων έχουν χρησιμοποιηθεί κονιάματα άμμου με τσιμέντο, στόκο πλακιδίων, άλλα είδη μαρμάρων, κ.ά. Στις παρακάτω φωτογραφίες μπορείτε να παρατηρήσετε κάποιες από τις λανθασμένες επεμβάσεις.

     

 

Σημείωση: Οι αρχαίοι Έλληνες, στα κονιάματά τους χρησιμοποιούσαν συνήθως μόνο ασβέστη. Οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν και ποζολάνη (θηραϊκή γη).

 

Η γυψοποίηση των μαρμάρων που οφείλεται στην όξινη βροχή προκαλεί την καταστροφή της δομής των μαρμάρινων κατασκευών, που βλέπετε στις φωτογραφίες: