Ονομασία

Διαβάζουμε από το βιβλίο του  Δ. Καμπούρογλου  Αι παλαιαί Αθήναι για την ονομασία της Πλάκας:

 «Αλλά διατί Πλάκα; Εις το σημείον κατά το οποίον σήμερον η οδός Κυδαθηναίων τέμνεται δια των οδών Αδριανού και Τριπόδων υπήρχε στερεώς τοποθετημένη επί του εδάφους λευκωτάτη τις και μεγάλων διαστάσεων πλάξ. Ιδού η ανάδοχος ονομασία της τοποθεσίας».

Όμως η επικρατέστερη άποψη σήμερα είναι ότι το όνομα «Πλάκα» προέρχεται πιθανότατα από την αλβανική λέξη "πλιάκου" που σημαίνει «παλαιό, αρχαίο». Πλιάκου Αθήνα είναι λοιπόν η παλιά Αθήνα. Η ερμηνεία αυτή συνδέεται με το γεγονός ότι τον 16ο αιώνα Αλβανοί μουσουλμάνοι, μισθοφόροι των Τούρκων, κατοίκησαν την περιοχή που είχε τότε ερημώσει και εγκαταλειφθεί.

Ας έχουμε ακόμη υπόψη μας ότι Πλάκα ονομαζόταν μόνο η γειτονιά  γύρω από την κεντρική πλατεία, εκεί που βρίσκεται το μνημείο του Λυσικράτους.