Ξενοδοχείον Αίολος

Η Αθήνα, για να ανταποκριθεί στο νέο της ρόλο ως πρωτεύουσας, αρχίζει να οικοδομείται. Ο δυτικός τρόπος ζωής εισέρχεται στη ζωή των κατοίκων, συχνά πολύ γραφικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η  ακόλουθη Είδοποίησις, που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 1835 :

 

« Υπό το όνομα Αίολος ανοίγεται Ξενοδοχείον εν Αθήναις, πλησίον της πλατείας του Πλατάνου και της Πνυκός. Εις το Ξενοδοχείον τούτο δίδονται δωμάτια εφωδιασμένα με κραββάτους και έπιπλα ευρωπαϊκά, πωλούνται δε διαφόρων ειδών οίνοι της Ευρώπης και αλλά διάφορα πνευματώδη ποτά. Δίδεται πρόγευμα με τζάϊ και διάφορα άλλα ξηρά βρώματα. Τα φαγητά της τραπέζης γίνονται και κατά τον ευρωπαϊκόν και κατά τον τουρκικόν τρόπον, αι δε τράπεζαι είναι εις πάσαν ώραν έτοιμαι. Τα πάντα δίδονται εις μετρίας τιμάς».

Πηγή:Κ.Μπίρης, Αι Αθήναι