Δημήτριος Καμπούρογλου

Ο Δημήτριος Καμπούρογλου (1852 - 1942) ήταν ιστορικός ερευνητής, λογοτέχνης, ποιητής και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Η ιστορική του έρευνα επικεντρώθηκε κυρίως στην Αθήνα την περίοδο της Τουρκοκρατίας, γι' αυτό και του δόθηκε το προσωνύμιο «Αθηναιογράφος». Η προτομή του βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Πλάκας στην πλατεία Φιλομουσου Εταιρείας