Είσοδος στο Σχολείο ΔιαλισμάΣχολεία μετεπεπαναστατικά

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ

1835:   Α΄ Γυμνάσιο Αρρένων, οδός Θόλου (οικία Κλεάνθη)

            Α΄ Ελληνικό Σχολείο Αρρένων (υπό την εποπτεία Α΄ Γυμνασίου Αρρένων)

            Α΄ Δημοτικό Σχολείο Αρρένων

1840:  Β΄ Δημοτικό Σχολείο Αρρένων, οδός Κυρρήστου

1851:  Α΄ Δημοτικό Σχολείο Θηλέων, οδός Αδριανού

1852:  Β΄ Γυμνάσιο Αρρένων, οδός Ηπίτου

 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ

1831: Σχολή Χιλλ στους Αέρηδες

1862: Δημοτικό, Ελληνικό Σχολείο και Γυμνάσιο, συμβολή οδών Αδριανού και Μνησικλέους

1863: Λύκειο, οδός Πανδρόσου

1882: Δημοτικό , Ελληνικό Σχολείο και Γυμνάσιο Αρρένων ( Εκπαιδευτήρια Σωτήρος), Αδριανού και Φλέσσα

1889: Δημοτικό Σχολειο Θηλέων

1891: Δημοτικό Σχολείο