Στα ίχνη της Οθωμανικής Αθήνας

Κάντε κλικ στον Έλληνα της Τουρκοκρατίας για να δειτε τα μνημεία της Πλάκας στην Οθωμανική περίοδο