Άγιος Νικόλαος Ραγκαβάς

2012-05-28 04:40

Ο Άγιος Νικόλαος Ραγκαβάς, βρίσκεται λίγο ψηλότερα από το σχολείο μας, προς τα Αναφιώτικα. Οικοδομήθηκε τον 11ο αι. (ίδια εποχή με τη Μονή Δαφνίου και την Καπνικαρέα) και θεωρείται ένα από τα πιο αξιόλογα μνημεία της Αθήνας . Είναι χτισμένη με το πλινθοπερίκλειστο σύστημα, δηλαδή κάθε πέτρα περικλειεται από λεπτό κόκκινο τούβλο (πλίνθος). Αξιοσημείωτος είναι επίσης ο κεραμικός διάκοσμος και ο οκτάπλευρος τρούλος. Ο ναός συνδέεται με τη βυζαντινή αυτοκρατορική οικογένεια Ραγκαβέ, (ο Μιχαήλ ο Α´, υπήρξε αυτοκράτορας του Βυζαντίου).

Η παράδοση λέει ακόμη πως η καμπάνα που φυλάσσεται μέχρι σήμερα στο εσωτερικό του ναού είναι η πρώτη που τοποθετήθηκε σε εκκλησία μετά την Επανάσταση του ΄21 και η πρώτη που σήμανε την απελευθέρωση της Αθήνας στις 12 Οκτωβρίου 1944.